ÅF Infrastruktur Sprängkonsult är specialister i teknik om vibrationer och den miljöpåverkan som kan bli vid ett byggprojekt. Vi erbjuder teknisk rådgivning med riskanalyser, mätningar och fastighetsbesiktningar i samband med mark- och anläggningsprojekt, markschakt, sprängning, pålning och annan vibrationsalstrande verksamhet sedan 1974.

ÅF Infrastruktur Sprängkonsult skapar kostnadseffektiva lösningar vid byggnation med miljöansvar och minimerar risker. I allt från plan, bygghandlingar och administrativa föreskrifter till schakt, borrning, pålning och sprängning finns våra konsulter på plats med olika kompetenser.

Vi planerar och kontrollerar sprängning ovan och under jord. Vi genomför opartiska besiktningar, vibrationsmätningar och skadeutredningar för att bedöma sambandet mellan skada för tredje man och aktuella markarbeten med t ex sprängning, pålning och schaktarbeten.

Säkerheten och omtanken för människor och omgivande verksamhet är vår högsta prioritet i varje uppdrag. Vår höga flexibilitet och expertis med lång erfarenhet garanterar dig alltid utmärkt service. Våra kvalificerade tjänster håller ditt företag på den säkra sidan under och efter dina byggprojekt.

SENASTE NYHETERNA

Ny sektionschef

 LASMER

Bostäder Västra Frölunda

LASMER

Fortsatta VA arbeten i Kungsbacka kommun

LASMER

divideline880

VÄRA TJÄNSTER

ÅF Infrastruktur Sprängkonsult är tekniska specialister på miljöpåverkan vid infrastrukturprojekt och byggnationer, små som stora. Och har lång tradition av teknisk rådgivning, mätning och besiktning utifrån vibrationsalstrande källor; sprängning, markschakt och pålning, som alla påverkar miljö, fastigheter, maskiner och människor.

Vibrationer kommer i samband med sprängning men även pålning, tunga fordon m.m. Vi har idag kunskap och erfarenhet att hantera generell miljöpåverkan vid allt ifrån markschackt till tunga transporter, men även hoppande rock- och fotbollspublik på Ullevi arena och åkattraktioner på Liseberg. Till dig som är skall bygga villa och skall spränga har vi ett färdigt trygghetspaket för villor vi kallar Byggnad Privat.

Våra tjänster är anpassade för de projektleveranser vi normalt levererar och innehåller våra tjänster som följer.

Du kan alltid beställa enstaka tjänster efter dina behov.

tjansterlink01bÅF Infrastruktur Sprängkonsult begränsar dina risker med kvalificerad fastighetsbesiktning före och efter projektet. Det kan handla om; vibrationer, vindturbulens, sprängning, pålning eller mark och anläggning i olika former.

tjansterlink02bÅF Infrastruktur Sprängkonsult minimerar klienters ansvar och miljöpåverkan vid projektering och byggnation med hjälp av riskanalys vid sprängning eller vibrationer vid byggnation.

tjansterlink03bÅF Infrastruktur Sprängkonsult begränsar ansvar utifrån de förutsättningar, gällande avtal och föreskrifter som gäller och ger vår klient specialistkunskap och rådgivning samt stöd vid förhandling och eventuell domstol.

tjansterlink04bÅF Infrastruktur Sprängkonsult ökar säkerhet inför sprängning med Sprängtekniska PM, sprängplaner och besiktning. Vår kunskap och kompetens sparar liv och ekonomiska värden.

tjansterlink05bÅF Infrastruktur Sprängkonsult tillför kompetens och erfarenhet för att minimera risker vid infrastruktur, mark – och anläggning och byggnationer.

tjansterlink06bVibraNet 2.0 är ett digitalt mätsystem för vibrationer som ger mätresultatet direkt i din mobil eller din surfplatta, PC. Är du som kund van vid AwaNet är det enkelt att byta till VibraNet 2.0. Ett abonnemang av VibraNet 2.0 kopplas till mätutrustningen.

dividelinefull1

ÅF Infrastruktur Sprängkonsult | Grafiska vägen 2, 401 51 Göteborg | Tel. +46 (0)10 505 00 00

bottom

afNav01a
afNav02a
afNav03a
afNav04a
afNav06a
afNav07a
afNav08a
afNav09a
afNav10a
afNav05a
Infrastruktur – Sprängkonsult