skip to Main Content
Karriär

AFRY bidrar till en hållbar utveckling genom att påverka samhället, intressenter och den egna verksamheten i en positiv riktning. Hållbar utveckling omfattar ekonomisk, miljömässig och social påverkan. AFRYs affärsidé bär i sig ett samhällsnyttigt inslag, genom att den dagliga verksamheten påskyndar och stöttar teknikutvecklingen. AFRY bedriver även en betydande miljökonsultverksamhet i Sverige och i övriga världen. Målet är att vi i samråd med våra kunder genomför uppdragen så att resultatet bidrar till kundernas utveckling mot hållbarhet i alla avseenden.