skip to Main Content
Kvalitet

AFRY bidrar till en hållbar utveckling genom att påverka samhället, intressenter och den egna verksamheten i en positiv riktning. Hållbar utveckling omfattar ekonomisk, miljömässig och social påverkan. AFRYs affärsidé bär i sig ett samhällsnyttigt inslag, genom att den dagliga verksamheten påskyndar och stöttar teknikutvecklingen. AFRY bedriver även en betydande miljökonsultverksamhet i Sverige och i övriga världen. Målet är att vi i samråd med våra kunder genomför uppdragen så att resultatet bidrar till kundernas utveckling mot hållbarhet i alla avseenden.

Verksamhetspolicy

AFRYs ambition är att säkerställa en långsiktig, framgångsrik samt hållbar utveckling för våra kunder och oss själva.

I AFRYs konsultverksamhet uppnås detta genom att:

▪ Vi har ett strukturerat och enhetligt arbetssätt kombinerat med god kvalitet och hög miljömedvetenhet.

▪ Vi tillämpar en arbetsmetodik som sätter kundens behov och kvalitetskrav samt miljöhänsyn i centrum.

▪ Vi i vårt dagliga arbete hushållar med energi och naturresurser, förebygger föroreningar och agerar i samklang med tillämplig lagstiftning.

▪ Vi i uppdrag strävar efter optimala lösningar, ur kvalitets- teknik- och miljösynpunkt, tillsammans med våra kunder.

▪ Vi utvecklar medarbetarnas kompetens och förbättrar ständigt vår arbetsmetodik

Kvalitets- och miljöcertifierat

ÅF PÖYRI AB inklusive dotterbolag, är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet). Även ISO 14001 certifikat (miljö) har erhållits i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Estland.