skip to Main Content
Sprängteknik

Att spränga med ansvar för både säkerhet och ekonomi kräver kompetens. Vi har genuin sprängteknisk kunskap och lång erfarenhet av att planera sprängningsarbeten i komplexa projekt.

Vi upprättar sprängtekniska utförandeföreskrifter med fokus på säkerheten i era projekt. Vid sprängning nära exempelvis känslig industri måste arbetena anpassas för att inte påverka produktion eller skada känslig utrustning.

För att skapa en fin kvarstående bergkontur som uppfyller gällande krav på säkerhet och funktion hjälper vi er att anpassa sprängtekniken efter de lokala förutsättningarna. Genom att spränga skonsamt kan man åstadkomma jämna bergytor med ett minimerat framtida underhåll.

Vid storskalig sprängning, i exempelvis bergtäkter, hjälper vi er med de särskilda riskutredningar som krävs. Detta kan bland annat innebära att vi utformar åtgärder mot stenkast och prognoser för spridning av markvibrationer. Därtill kan vi vara entreprenören behjälplig med beräkning av laddningsmängd för att klara omgivningens vibrationsrestriktioner.

Vi har förståelse för entreprenörens arbete vilket gör att vi i ett tidigt skede kan fånga upp projektets praktiska utmaningar. Detta ger under-lag till rätt metodval, rimliga kravställningar och en realistisk kostnadskalkyl redan i projektets planeringsskede.

Vid sprängteknisk kontroll är vi beställarens representant på plats, där vi bland annat utvärderar säkerhet, metodval och resultat av kontursprängningar. Vi bidrar till effektivare arbeten, vilket leder till besparingar i tid och ekonomi.