skip to Main Content
Sprängteknik

Vi förbättrar säkerheten och ger ökad trygghet med sprängtekniskt PM och sprängplaner. Vår kunskap inom sprängteknik baserar sig både på erfarenhet
och kompetens.

Att spränga med ansvar för både säkerhet och ekonomi kräver expertis. AFRY har lång erfarenhet och genuin bergteknisk kunskap för att kunna bedöma laddningens storlek och placering utifrån bergmaterialets sprängbarhet och vibrationsöverförande egenskaper.

Med hjälp av sprängteknisk kunskap optimerar vi sprängningen med hänsyn till omgivande faktorer. Därmed uppnås ett så exakt och hållbart resultat som möjligt.

Inför komplicerade sprängningar nära byggnader genomför vi avancerade laddningsberäkningar samt upprättar och kontrollerar borr- och laddningsplaner.

Med hjälp av avancerade vibrationsmätare analyserar vi sprängsalvor och redovisar tändföljder, frekvensinnehåll, acceleration samt amplitud för att uppnå bästa sprängresultat.

Det kan uppkomma många problem i samband med bergsprängningsarbeten. Vi ger dig som kund värdefulla råd när det gäller att optimera uttag ur berg. Vi kan även beräkna styckfall vid produktionssprängning.

Vi kan ta fram programhandlingar för skrotning av slänter, tunnlar och bergrum. Vi kan också hjälpa dig att värdera eller beräkna anbud