skip to Main Content
Vibrationsmätning

Vi ökar säkerheten och ger dig ökad trygghet med vårt digitala mätsystem som ger Dig mätresultat direkt i din mobiltelefon, surfplatta eller dator.

AFRY utför mätningar i samband med vibrationsalstrande aktiviteter såsom sprängning, pålning, schaktning, packning samt väg- och spårbunden trafik.

Vibrationsmätning är avgörande för att säkerställa att riskanalysens rekommenderade riktvärden innehålls och därmed minskar risken för skador på omgivningen.

Vi mäter bl.a vibrationer, luftstöt och buller. Datorer och annan vibrationskänslig utrustning mäts och kontrolleras också i samband med vibrationsalstrande arbeten.

Mätresultaten ligger till grund för vibrationsanalyser som ger kunden relevant beslutsunderlag. Det blir möjligt att optimera sprängningsarbetet med omsorg för närliggande verksamheter och berörda människor.

Vibrationsmätning används som underlag vid eventuella skadeutredningar och när ansvaret ska fördelas mellan parterna.

Med uppkopplad mätutrustning får du:

 • Snabb redovisning av alla mätvärden
 • Mätvärden i realtid online
 • Bra överblick över mätarnas position. Man kan i lugn och ro kontrollera dagens arbete och planera morgondagens.
 • Relevant mätdata, kurvförlopp, frekvenser samt vibrationer i olika enheter.
 • Karta över redovisade mätpunkter.
 • Kunden har möjlighet att lägga in sprängsalvor och avståndskorrigera vibrationsvärden.

Vi utför vibrationsmätning enligt Svensk Standard:

 • SS 460 48 66
 • SS 02 52 11
 • SS 0251 10
 • SS 460 48 61
 • SS-ISO 8569
 • IEC 651 typ1
 • ISO 2631